Kan personer med glutenintolerans dricka öl?

De flesta ölsorter bryggs på korn eller vete – två sädesslag som innehåller gluten. Emellertid har många tester visat att glutenhalten i många ölsorter i princip är obefintlig. När myndigheten Livsmedelsverket för några år sedan testade över 70 olika ölmärken visade det sig att endast ett fåtal öl hade en glutenhalt som över huvud taget gick att mäta. En person som har glutenintolerans kan alltså dricka öl utan att vara rädd för att uppleva besvär.

Öltillverkarna är medvetna om att många av deras kunder lider av glutenintolerans. På grund av detta har många tillverkare tagit fram glutenfria ölsorter. En sådan ölsort innehåller mindre än 20 milligram gluten per liter, enligt nya EU-regler. Dock ska man vara uppmärksam på att glutentillskottet från en öl, tillsammans med den gluten som man får i sig genom att inta andra livsmedel, tillsammans kan uppgå till nivåer över det gränsvärde som gäller för personer som lider av glutenintolerans (50 milligram/dag). Vill man vara helt säker på att inte få i sig gluten ska man välja en ölsort som har majs som bas.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: